Tag: น้ำยากันซึมดาดฟ้า

น้ำยากันซึมดาดฟ้า

ต้นเหตุหรือสาเหตุดาดฟ้ารั่ว การจะหาสาเหตุของการรั่วซึมบริเวณดาดฟ้า ไม่อาจชี้ชัดได้ว่าการรั่วซึมนั้นมาจากการซึมผ่านของรูพรุนในเนื้อคอนกรีตโดยธรรมชาติ ซึ่งรูพรุนนี้จะมีขนาดที่เล็กมาก น้ำจากรูพรุนนี้สามารถได้ไปทั่วไป การซึมของน้ำบริเวณโครงสร้างคอนกรีต มาจากชั้นใต้ดินผ่านรูพรุนของคอนกรีต การรั่วซึมบริเวณดาดาฟ้าจะมาจากสาเหตุของน้ำฝน ในตัวบ้าน เช่น จากท่อที่แตกร้าว หรือรอยต่อที่ไม่สนิท ที่เกิดการเสื่อมสภาพของท่อ หรือข้อต่อ การรั่วในจุดต่าง ๆ เหล่านี้น้ำจะรั่วซึมขึ้นได้อย่างแน่นอน ซึ่งควรใช้ น้ำยากันซึมดาดฟ้า เข้ามาซ่อม […]