น้ำยากันซึมดาดฟ้า

น้ำยากันซึมดาดฟ้า

ต้นเหตุหรือสาเหตุดาดฟ้ารั่ว การจะหาสาเหตุของการรั่วซึมบริเวณดาดฟ้า ไม่อาจชี้ชัดได้ว่าการรั่วซึมนั้นมาจากการซึมผ่านของรูพรุนในเนื้อคอนกรีตโดยธรรมชาติ ซึ่งรูพรุนนี้จะมีขนาดที่เล็กมาก น้ำจากรูพรุนนี้สามารถได้ไปทั่วไป การซึมของน้ำบริเวณโครงสร้างคอนกรีต มาจากชั้นใต้ดินผ่านรูพรุนของคอนกรีต การรั่วซึมบริเวณดาดาฟ้าจะมาจากสาเหตุของน้ำฝน ในตัวบ้าน เช่น จากท่อที่แตกร้าว หรือรอยต่อที่ไม่สนิท ที่เกิดการเสื่อมสภาพของท่อ หรือข้อต่อ การรั่วในจุดต่าง ๆ เหล่านี้น้ำจะรั่วซึมขึ้นได้อย่างแน่นอน ซึ่งควรใช้ น้ำยากันซึมดาดฟ้า เข้ามาซ่อมแซมในส่วนที่รั่วซึม และเป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้อยู่อาศัยในตัวอาคารเกิดความเบื่อหน่ายและเป็นปัญหาที่แก้ได้ยาก และมีค่าใช้จ่ายสูง ปัญหาหลักของการรั่วซึม 1.ปัญหาเชิงโครงสร้าง 1.1 รอยร้าวที่พื้นดาดฟ้า มีสาเหตุมาจากการออกแบบที่ไม่ดีพอ 1.2 รอยร้าวใต้ท้องพื้นผิวเกิดจากการแอ่นตัวของพื้นคอนกรีต น้ำหนักบรรทุกที่เกินมาตรฐาน หรือเหล็กเสริมที่ไม่เพียงพอ 1.3 รอยร้าวบริเวณเสา เกิดจากคอนกรีตไม่ได้มาตรฐาน รูโพรง หรือการผสมซีเมนต์ไม่มีมาตรฐาน เป็นผลให้คอนกรีตเสื่อมคุณภาพ 1.4 รอยต่อเพื่อการขยายตัวไม่ห่างพอ หรือการใช้วัสดุยาแนวที่ขาดคุณภาพ 1.5 รั่วจากปัญหารอยร้าว เป็นปัญหาน้ำรั่วจากหลังคาหรือดาดฟ้า โดยสาเหตุ ดังนี้ จาการทรุดตัวของอาคาร, จากการเท บ่ม วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน, รอยร้าวมีการยืดหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิ, รอยร้าวที่เกิดจากรากต้นไม้, รอยร้าวที่เกิดจากการก่อสร้างไม่ดี, รอยร้าวจากการต่อของวัสดุก่อสร้างไม่สนิท 1.6 สาเหตุมาจาก พื้นคอนกรีตหลุดร่อน  1.7 รั่วจากรอยต่อต่าง ๆ