น้ำยากันซึมดาดฟ้า

ต้นเหตุหรือสาเหตุดาดฟ้ารั่ว การจะหาสาเหตุของการรั่วซึมบริเวณดาดฟ้า ไม่อาจชี้ชัดได้ว่าการรั่วซึมนั้นมาจากการซึมผ่านของรูพรุนในเนื้อคอนกรีตโดยธรรมชาติ ซึ่งรูพรุนนี้จะมีขนาดที่เล็กมาก น้ำจากรูพรุนนี้สามารถได้ไปทั่วไป

การซึมของน้ำบริเวณโครงสร้างคอนกรีต มาจากชั้นใต้ดินผ่านรูพรุนของคอนกรีต การรั่วซึมบริเวณดาดาฟ้าจะมาจากสาเหตุของน้ำฝน ในตัวบ้าน เช่น จากท่อที่แตกร้าว หรือรอยต่อที่ไม่สนิท ที่เกิดการเสื่อมสภาพของท่อ หรือข้อต่อ การรั่วในจุดต่าง ๆ เหล่านี้น้ำจะรั่วซึมขึ้นได้อย่างแน่นอน ซึ่งควรใช้ น้ำยากันซึมดาดฟ้า เข้ามาซ่อมแซมในส่วนที่รั่วซึม และเป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้อยู่อาศัยในตัวอาคารเกิดความเบื่อหน่ายและเป็นปัญหาที่แก้ได้ยาก และมีค่าใช้จ่ายสูง

ปัญหาหลักของการรั่วซึม

1.ปัญหาเชิงโครงสร้าง

1.1 รอยร้าวที่พื้นดาดฟ้า มีสาเหตุมาจากการออกแบบที่ไม่ดีพอ

1.2 รอยร้าวใต้ท้องพื้นผิวเกิดจากการแอ่นตัวของพื้นคอนกรีต น้ำหนักบรรทุกที่เกินมาตรฐาน หรือเหล็กเสริมที่ไม่เพียงพอ

1.3 รอยร้าวบริเวณเสา เกิดจากคอนกรีตไม่ได้มาตรฐาน รูโพรง หรือการผสมซีเมนต์ไม่มีมาตรฐาน เป็นผลให้คอนกรีตเสื่อมคุณภาพ

1.4 รอยต่อเพื่อการขยายตัวไม่ห่างพอ หรือการใช้วัสดุยาแนวที่ขาดคุณภาพ

1.5 รั่วจากปัญหารอยร้าว เป็นปัญหาน้ำรั่วจากหลังคาหรือดาดฟ้า โดยสาเหตุ ดังนี้ จาการทรุดตัวของอาคาร, จากการเท บ่ม วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน, รอยร้าวมีการยืดหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิ, รอยร้าวที่เกิดจากรากต้นไม้, รอยร้าวที่เกิดจากการก่อสร้างไม่ดี, รอยร้าวจากการต่อของวัสดุก่อสร้างไม่สนิท

1.6 สาเหตุมาจาก พื้นคอนกรีตหลุดร่อน 

1.7 รั่วจากรอยต่อต่าง ๆ

​                2. ปัญหาน้ำรั่วที่ไม่ใช่มาจากเชิงโครงสร้าง

2.1 เกิดจากฝีมือช่าง หรือฝีมือแรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ระดับลาดเอียงที่ไม่ได้ระดับตามแบบการก่อสร้างที่ดี, ระบบกันซึมเสียหายมาจาก วัสดุกันซึม ที่ขาดคุณภาพ หรือการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน, เกิดการดูดซึมของน้ำผ่านผนังในห้องน้ำที่สูงกว่าด้านนอก, งานก่อสร้างต่ำกว่ามาตรฐาน

2.2 การปิด อุดรู ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น นั่งร้าน หรือ ไม้แบบ ที่ขาดคุณภาพ ซึ่งเป็นจุดอ่อนให้เกิดน้ำรั่ว

2.3 ใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น อิฐมวลเบา จะมีค่าการดูดซึมน้ำสูง เมื่อเจอกับฝนหรือความชื้นย่อมเกิดการรั่วซึมได้, ใช้วัสดุผิดประเภท เช่น อิฐก่อผนังมาใช้ก่อห้องนอน ใช้ปูกระเบื้อง เพื่อป้องกันน้ำซึงเป็นความคิดที่ผิด, ใช้การเทปูนทับหน้าเพื่อการป้องกันน้ำที่ผิดวิธี

2.4 ไม่มีการออกแบบในรายละเอียดต่าง ๆ ไม่มีการออกแบบที่ดี ใช้วัสดุกันซึมผิดประเภท เช่น เอาวัสดุกันซึมห้องน้ำมาใช้กลางแจ้ง เป็นต้น